Chia sẻ bài viết
Đánh giá bài viết post

Nội dung chi tiết

Cửa hàng Trang trí xe máy Hoàng Trí hiện đã có trọn bộ phụ kiện trang trí xe Airblade 2013 – 2014, để khách hàng tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm món hàng trang trí hay món đồ chơi dành cho xế yêu, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp lại các món phụ kiện trang trí đồ chơi xe Airblade 2013 tại đây, quý khách có thể tham khảo và xem giá sản phẩm để có sự lựa chọn phù hợp trước khi đến cửa hàng Hoàng Trí trang trí lắp đặt phụ kiện mới lên xe.

Mời quý khách xem hình ảnh trước và sau khi lắp phụ kiện trang trí đồ chơi cho xe Airblade 2013 tại Inox xe Hoàng Trí:

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp phuộc sau Artistar

Giá : 280.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Vỏ phuộc sau Artistar đã được lắp xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Vỏ phuộc sau kiểu xoắn

Giá : 150.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Vỏ phuộc kiểu xoắn đã được lắp lên xe Airblade 2013

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Vỏ phuộc sau inox loại dày

Giá : 180.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp hông Airblade 125 mạ crom

Giá : 260.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh Ốp hông mạ crom sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Khóa chống trộm đĩa trước Airblade 2013

Giá : 215.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh khoá chống trộm đĩa trước sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Che pô mạ crom Airblade 2013

Giá : 135.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đèn Led trang trí hiệu ứng mắt quỷ màu xanh dương

Giá : 40.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đèn led hiệu ứng mắt quỷ màu đỏ

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đèn led hiệu ứng mắt quỷ màu xanh lá

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy trung mạ crom Airblade 2013

Giá : 155.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy mạ crom sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chữ u mặt nạ Airblade 125

Giá : 75.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sau khi lắp Chữ u mặt nạ cho xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Nắp xăng Airblade 2013 mạ crom

Giá : 85.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sau khi lắp sản phẩm lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chỉ mũi nhỏ Airblade 125

Giá : 105.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mặt nạ nhỏ mạ crom Airblade 2013

Giá : 75.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sau khi lắp mặt nạ nhỏ cho xe Airblade 2013

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chỉ mũi lớn Airblade 2013

Giá : 110.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp đèn pha Airblade 2013

Giá : 105.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp mắt đèn pha sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Che pô gang Airblade 2013

Giá : 150.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh che pô gang sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp gác chân sau Airblade 2013

Giá : 75.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp gác chân đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Khung cản trước Airblade 2013

Giá : 170.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Khung cản trước đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân mạ crom Airblade 2013

Giá : 160.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh gác chân mạ crom sau khi lắp lên xe Airblade 2013

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy lớn mạ crom Airblade 2013

Giá : 220.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy đã được lắp lên xe.

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Lỗ mũi đèn Airblade 125

Giá : 75.000 VND / cáiCỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh Lỗ mũi đèn sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp quạt gió Airblade 2013 mạ crom

Giá : 120.000 VND / cáiCỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sản phẩm sau khi được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Quạt gió Airblade 2013 inox

Giá : 95.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp quạt gió bằng inox sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mũi tên che pô inox Airblade 125

Giá : 85.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mũi tên che pô sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp pô e Airblade 2013 mạ crom

Giá : 120.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh ốp pô e mạ crom sau khi lắp lên xe màu đen

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp đuôi pô inox Airblade 2013

Giá : 50.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp đuôi pô sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Pô e inox Airblade 2013

Giá : 95.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp pô e sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Baga inox Airblade 2013

Giá : 135.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Baga inox sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Che pô nhôm kiểu Airblade 2011

Giá : 120.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Cận cảnh ốp che pô đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Cóc phuộc inox Airblade 2013

Giá : 60.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mỏ dè mạ crom

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đuôi dè mạ crom

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Lỗ mũi lớn Airblade 2013

Giá : 160.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lỗ mũi lớn sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy inox Airblade 125

Giá : 105.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Lỗ mũi nhỏ Airblade 2013

Giá : 115.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sau khi lắp lỗ mũi nhỏ lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp mặt nạ Airblade 125

Giá : 115.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp phuộc trước Airblade 125

Giá : 150.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đuôi đèn mạ crom

Giá : 80.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sau khi lắp Ốp đuôi đèn lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp quai yên sau Airblade 2013

Giá : 155.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp quai yên sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp đồng hồ Airblade 2013

Giá : 85.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Cóc phuộc mạ crom Airblade 2013

Giá : 70.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Cóc phuộc sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp che nước máy mạ crom

Giá : 75.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp che nước máy đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp gác chân sau xe Airblade 2013

Giá : 195.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh Ốp gác chân đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Lốc máy nhỏ mạ crom Airblade 2013

Giá : 95.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp lốc máy nhỏ sau khi gắn lên xe CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mũi tên xi Airblade 2013

Giá : 95.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Baga inox xe Airblade 125 loại đặc biệt

Giá : 180.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Khung đèn lái Airblade 2013

Giá : 90.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Sò lóc máy nhỏ inox

Giá : 85.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Tấm gác chân inox Airblade 2013

Giá : 95.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân inox sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp 2 bên mặt nạ Airbalde 2013

Giá : 120.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sản phẩm sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp hông Airblade 2013 inox

Giá : 85.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Ốp hông inox sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Bảo vệ đèn sau Airblade 2013

Giá : 75.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh Bảo vệ đèn Airblade 2013 sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Tấm lót chân cao su Airblade 2013

Giá : 75.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Miếng lót chân bằng cao su đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Che pô inox xe Airblade 2013

Giá : 135.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh Ốp che pô bằng inox đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mỏ vè trước

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Đuôi vè sau

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân nhôm Airblade 2013

Giá : 150.000 VND / cặp

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân nhôm màu đỏ sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân nhôm màu trắng sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp pô nhôm Airblade 2013

Giá : 90.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Chụp pô sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Pass bảo vệ heo dầu trước

Giá : 45.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh sản phẩm sau khi lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Mặt nạ lớn inox

Giá : 105.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Gác chân phụ Airblade 2013

Giá : 85.000 VND / cái

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh gác chân phụ đã được lắp lên xe

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Khung cản sau Airblade 2013

CỬA HÀNG PHỤ TÙNG TRANG TRÍ XE MÁY HOÀNG TRÍ

Hình ảnh chụp khung cản sau phía bên trái của thân xe