Chia sẻ bài viết
Đánh giá bài viết post

Ngoài trả tiền mua xe, chủ xe còn phải trả thêm một số chi phí khác, trong đó có tiền để cấp biển số xe máy.

Cùng với thuế giá trị gia tăng (VAT), phí trước bạ, chủ xe máy mới còn phải trả thêm chi phí để cấp biển số mới. Đó là một chi phí bắt buộc mà người mua xe cũng rất quan tâm.

Phí cấp biển số tùy theo khu vực và giá trị xe.

Số tiền nộp để cấp biển số mới được quy định tùy theo từng khu vực và theo giá trị của xe máy. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thì phí cấp biển số xe máy mới thường cao hơn so với các khu vực khác.

Phí cấp biển số xe máy mới năm 2021 là bao nhiêu tiền? - 3

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo khi mua xe máy mới, chúng tôi cập nhật bảng phí cấp biển số xe máy mới trong năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC ban hành năm 2016 cụ thể như sau:

Phương tiện Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Trị giá từ 15 triệu trở xuống 500.000 -1.000.00 đ 200.000 đ 50.000 đ Trị giá từ 15-40 triệu 1.000.000 – 2.000.000 đ 400.000 đ 50.000 đ Trị giá trên 40 triệu 2.000.000 – 4.000.000 đ 800.000 đ 50.000 đ Xe ba bánh chuyên dùng cho người tàn tật 50.000 đ 50.000 đ 50.000 đ

Cần lưu ý rằng theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể căn cứ để quy định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể như sau:

Phương tiện Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Thành phố, Thị xã Các khu vực còn lại) Dưới hoặc bằng 15 triệu 500.000 đ 1.000.000 đ 200.000 đ 50.000 đ Từ 15 triệu – 40 triệu 2.000.000 đ 2.000.000 đ 400.000 đ 50.000 đ Trên 40 triệu 4.000.000 đ 4.000.000 đ 800.000 đ 50.000 đ

Nguồn: taphoa.net/phi-cap-bien-so-xe-may-moi-nam-2021-la-bao-nhieu-tien-5020212325592874.htmNguồn: taphoa.net/phi-cap-bien-so-xe-may-moi-nam-2021-la-bao-nhieu-tien-5020212325592874.htm