Chia sẻ bài viết
Đánh giá bài viết post

courses fit hcmus edu vn là địa chỉ website của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Faculty of Information Technology, VNUHCM-University of Science)

Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thành lập theo quyết định số 3818/GD-ĐT ngày 13/12/1994 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, dựa trên Bộ môn Tin học (thuộc Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM). Trải qua hơn 25 năm hoạt động, Khoa đã phát triển vững chắc và được Chính phủ bảo trợ để trở thành một trong những khoa CNTT đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Địa chỉ để sinh viên đăng nhập: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/login/index.php

courses.fit.hcmus.edu.vn
courses.fit.hcmus.edu.vn
Chào bạn. Username của SV là MSSV chứ không phải là số CMND. Trong trường hợp bạn quên password, bạn có thể chọn chức năng quên mật khẩu. Password sẽ được gửi qua email sinh viên của bạn.
Bạn sử dụng tài khoản được tạo vào đầu năm học thứ nhất: – Kí danh (username): ví dụ: 1712345 – Mật khẩu (password): Theo hướng dẫn cụ thể của Giáo vụ Khoa CNTT và Giảng viên – Hộp thư điện tử (email): @student.hcmus.edu.vn ví dụ: 1712345@student.hcmus.edu.vn Lưu ý: Khi đăng nhập lần đầu, bạn phải đổi mật khẩu
Xem thêm: